คลิปวีดิโอ ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2558