ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
พ.ท.ชัยรินทร์ น้อยพลี
หน.นรด. (อัตรา พ.ท.) (ฝสธ.)
หน.ผกพ.กสด.นรด.
-
ทบ. 91985

-
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
พ.ต.ไพโรจน์ สาวงษ์
ประจำแผนก นรด. (อัตรา พ.ต.)
สอบจ่าฯ เลื่อนฐานะประจำปี/ ปรับย้ายนายทหารฯ/
บรรจุกำลังพลทดแทน
ทบ. 91985

-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ว่าง
ประจำแผนก นรด.(อัตรา พ.ต.)
บรรจุกำลังฯ /ปรับย้ายนายทหารฯ /สอบจ่าฯ เลื่อนฐานะประจำปี
เรี่องร้องเรียน
ทบ.91985

-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ร.ต.นรินทร์ ชัยปัญหา
ประจำแผนก นรด. (อัตรา ร.อ.)
ปรับย้ายนายทหารประทวน/ บรรจุกำลังพลทดแทน
กำลังพลเสียชีวิต
ทบ. 91985

-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
จ.ส.อ.กวีวัฒน์  โหมดวัฒนะ
เสมียน นรด. (อัตรา จ.ส.อ.)
ทำเนียบนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี/ กำลังพลเสียชีวิต
ข้อมูลกำลังพลสายงานสัสดี
ทบ.91985
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>

หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
ส.ท.อนุชิต เมืองทา
เสมียน นรด. (อัตรา ส.อ.)
1.การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
2.ทำเนียบนายทหารประทวนสายงานสัสดี
-
ทบ. 91980
 
 

ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>


หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>

ส.ต.พิพัฒน์ สงวนไว้
เสมียน นรด. (อัตรา ส.อ.)
-

-
ทบ. 91980

 
 

ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>


หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>

ส.ต.จตุพล ทำทอง
เสมียน นรด. (อัตรา ส.อ.)
-

-
ทบ. 91980

 < กลับหน้าหลัก >